Bestuur

Het bestuur van Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel wordt gevormd door vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

  Bestuursleden

  • Mw. A.H. Raven
   onafhankelijk voorzitter
  • Dhr. Dingstee
   namens landbouworganisaties
  • Dhr. D. van Ittersum
   namens Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)
  • Dhr. J. Hesselink
   namens jacht- en beheerorganisaties
  • Dhr. H. Brink
   namens terreinbeherende organisatie
  • Dhr. H. Alberts
   namens Natuur en Milieu Overijssel