Valwild melding

Bel de politie op 0900-8844

 • Vermeld de locatie
 • Tijdstip aanrijding
 • Is het dier dood of doorgelopen
 • Bent u nog ter plaatse?
 • Uw telefoonnummer

Valwild

Aanrijding met grote wilde hoefdieren

De Faunabeheereenheid Overijssel heeft van de Provincie Overijssel de opdracht gekregen voor het afhandelen van aanrijdingen met grote wilde hoefdieren (ree, damhert, edelhert en wild zwijn) en dassen en werkt hierbij samen met de meldkamers van politie IJsselland en Twente.

Hoe moet u handelen bij een aanrijding met grote hoefdieren?

Indien u betrokken bent bij een aanrijding met een groot hoefdier (ree, damhert, edelhert en wild zwijn) of een das, verzoeken wij u om contact op te nemen met de politie, tel. 0900-8844.

U wordt dan naar de volgende gegevens gevraagd:

 • Locatie
 • Tijdstip aanrijding
 • Is het dier dood of doorgelopen?
 • Bent u nog ter plaatse?
 • Uw telefoonnummer

De politie zorgt ervoor dat via een piketregeling een zogenaamde valwildverlofhouder binnen een half uur ter plaatse komt.

Wat u beslist niet moet doen:

 • Rijd niet door, dit is strafbaar.
 • Ga nooit achter het dier aan als het niet dood is, laat dit aan de deskundige over.
 • Bel niet met de dierenambulance, maar met de politie.
 • Neem het aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Dat is strafbaar.

De valwildverlofhouder

De valwildverlofhouder, eenmaal aangekomen op de plaats van de aanrijding, zal ter plekke de situatie bekijken. Indien er nog geen surveillance-eenheid ter plaatse is, zal de valwildverlofhouder zich eerst om u bekommeren en duidelijk uitleg geven. Daarna zal hij zich over het aangereden dier ontfermen.

Als het betreffende dier nog leeft, wordt een inschatting gemaakt van reële overlevingskansen. Zijn er geen reële overlevingskansen, dan wordt het dier uit het lijden verlost. Indien het dier niet op de locatie is aangetroffen zal de valwildverlofhouder een nazoek organiseren, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van een hond. De valwild- verlofhouder zal tevens zorgdragen voor afvoeren van het dier.

Mag u een door u aangereden hoefdier meenemen?

De betrokken bestuurder kan geen enkele aanspraak maken op het wild. Het dode of gedode dier en gewei zal worden teruggegeven aan de natuur en wordt daarvoor op een voor het publiek niet zichtbare plaats bij voorkeur in een bosgebied achtergelaten. Het is niet toegestaan valwild in de handel te brengen.

Daarnaast is de valwildverlofhouder bevoegd tot het doden met het geweer van grote hoefdieren die zich op of in de nabijheid van verkeerswegen bevinden en die een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid, dit in opdracht van de politie.

Download de Valwildfolder en inlegvellen

U kunt ook de Valwildfolder downloaden. Hierbij treft u ook de inlegvellen met de wettelijke regels wat betreft het vervoeren of onder u hebben van valwild.

Faunabeheereenheid Overijssel

De Faunabeheereenheid Overijssel is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke organisaties met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan:

 • beheer: het beheer van inheems beschermde diersoorten;
 • schadebestrijding: het voorkomen van belangrijke schade van landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna;
 • de valwildregeling.