Factsheets

Met overzicht, zoals tabellen, grafieken, kaarten van aantallen, het belang (schade en aanrijdingen) en beheer (afschot en nestbehandeling) van relevante diersoorten die voorkomen in Overijssel.

Met factsheets op de hoogte blijven

Van aantallen, het belang en het beheer

Op deze website staan factsheets van relevante diersoorten. Met deze factsheets worden ontwikkelingen met betrekking tot aantallen, het belang (schade en aanrijdingen) en beheer (afschot en nestbehandelingen) bijgehouden en geprojecteerd via grafieken, tabellen en op kaarten.

De gegevens dienen als onderbouwing voor het faunabeheerplan en voor het evalueren van het faunabeheer en -beleid.

De factsheets worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe monitoringsgegevens.

wij werken samen

zodat wij informatie kunnen geven van relevante diersoorten

Andere diersoorten 

De factsheets worden t.z.t. aangevuld met alle soorten in het Faunabeheerplan en worden halfjaarlijks bijgewerkt.