Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

De Faunabeheereenheden hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Zij maken daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten.

De Faunabeheereenheden garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. De Faunabeheereenheden wijzen iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door de Faunabeheereenheden worden gewijzigd.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door de Faunabeheereenheden niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Faunabeheereenheden wijzen iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Faunabeheereenheden is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Fotogebruik

De Faunabeheereenheden hebben al het mogelijke gedaan om, indien van toepassing, rechthebbenden van gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Indien u van mening bent rechthebbende te zijn, vragen wij u zich per ommegaande bij de betreffende Faunabeheereenheid te melden.

E-mail

Informatie die u rechtstreeks per e-mail of via het contactformulier van deze website naar de Faunabeheereenheden verzendt, is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.