Faunabeheereenheid Overijssel

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Overijssel

Faunabeheereenheid Overijssel

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Overijssel

Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Overijssel

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan;

  • Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.
  • Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

De voor de FBE relevante diersoorten zijn opgenomen in het Faunabeheerplan.

Meldpunt schade en overlast
en dode dieren

Particulieren kunnen bij FBE Overijssel terecht voor het melden van schade en overlast door in het wild levende diersoorten en voor het melden van doodgevonden wilde dieren. Ondervindt u schade of overlast van in het wild levende dieren of heeft u een dood dier gevonden? Meld dit dan bij FBE Overijssel en vul het meldformulier in!

Factsheets van FBE Overijssel

Bekijk de factsheets per relevante diersoort.
Met deze factsheets worden ontwikkelingen met betrekking tot aantallen, het belang (schade en aanrijdingen) en beheer (afschot en nestbehandelingen) bijgehouden en geprojecteerd via grafieken, tabellen en op kaarten.

WBE’s in Overijssel

In provincie Overijssel zijn momenteel
32 wildbeheereenheden (WBE’s) actief. Door met de muis op een WBE in het kaartje te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende WBE (indien beschikbaar).

Nieuws

BIJ12 Faunazaken – schadecijfers 2019

BIJ12 Faunazaken regelt namens de 12 provincies in Nederland de taxatie en uitbetaling van bedrijfsmatige faunaschade in de landbouw. Het overzicht van 2019 in Overijssel staat hier.

Fauna-app maakt melden van faunaschade stuk eenvoudiger

LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige plaatsbepaling. 1. Waarom...

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 25-05-2020 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing. Lees hier de nieuwe Wnb vergunning. A&W rapport 1917

Bevoegdheden van provincies inzake jacht

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de provincies ten aanzien van de jacht. Deze vragen kwamen voort uit de verschillen in uitleg t.a.v. de tekst in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De staatssecretaris van Economische Zake heeft bij...

Wildschade: meld het altijd!

Heb je als agrariër last van wildschade? Meld het altijd. Ook als de schade klein is, is dat belangrijk. Vele kleine maken immers weer één grote. Zie:  https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/faunaschade/nieuws/2016/06/17/wildschade-meld-het-altijd

BIJ12 Faunazaken – schadecijfers 2019

BIJ12 Faunazaken regelt namens de 12 provincies in Nederland de taxatie en uitbetaling van bedrijfsmatige faunaschade in de landbouw. Het overzicht van 2019 in Overijssel staat hier.

Fauna-app maakt melden van faunaschade stuk eenvoudiger

LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige plaatsbepaling. 1. Waarom...

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 25-05-2020 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing. Lees hier de nieuwe Wnb vergunning. A&W rapport 1917

Bevoegdheden van provincies inzake jacht

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de provincies ten aanzien van de jacht. Deze vragen kwamen voort uit de verschillen in uitleg t.a.v. de tekst in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De staatssecretaris van Economische Zake heeft bij...

Wildschade: meld het altijd!

Heb je als agrariër last van wildschade? Meld het altijd. Ook als de schade klein is, is dat belangrijk. Vele kleine maken immers weer één grote. Zie:  https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/faunaschade/nieuws/2016/06/17/wildschade-meld-het-altijd