Bevoegdheden van provincies inzake jacht

30 januari 2016

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de provincies ten aanzien van de jacht. Deze vragen kwamen voort uit de verschillen in uitleg t.a.v. de tekst in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De staatssecretaris van Economische Zake heeft bij brief van 20 mei antwoord gegeven op deze vragen. In het kort komt het antwoord neer op het volgende:

  • De minister van Economische Zaken stelt landelijk regels vast t.a.v. de jacht, waaronder de aanwijzing van soorten die als ‘wild’ worden aangemerkt en de openstelling van de jacht.
  • Provincies mogen aanvullende regels stellen als bijzondere weersomstandigheden daar aanleiding voor geven, maar hebben geen verdergaande bevoegdheid de uitoefening van de jacht te beperken.
  • Het zijn in de eerste plaats de jachthouders die verantwoordelijk zijn voor het bepalen en handhaven van een redelijke wildstand in hun jachtveld, en voor het voorkomen van schade door het in hun jachtveld aanwezige wild. Zij nemen bij het bepalen van een redelijke wildstand het provinciale faunabeheerplan in acht.
  • Jachthouders ondersteunen de FBE bij het opstellen van het faunabeheerplan, en leveren daartoe hun afschotgegevens  aan de FBE.

De integrale tekst van de kamerbrief vindt u hier:

kamerbrief-over-onduidelijkheden-over-bevoegdheden-van-provincies-ten-aanzien-van-de-jacht

Verder nieuws

BIJ12 Faunazaken – schadecijfers 2019

BIJ12 Faunazaken regelt namens de 12 provincies in Nederland de taxatie en uitbetaling van bedrijfsmatige faunaschade in de landbouw. Het overzicht van 2019 in Overijssel staat hier.

Fauna-app maakt melden van faunaschade stuk eenvoudiger

LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige plaatsbepaling. 1. Waarom...

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 25-05-2020 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing. Lees hier de nieuwe Wnb vergunning. A&W rapport 1917

Wildschade: meld het altijd!

Heb je als agrariër last van wildschade? Meld het altijd. Ook als de schade klein is, is dat belangrijk. Vele kleine maken immers weer één grote. Zie:  https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/faunaschade/nieuws/2016/06/17/wildschade-meld-het-altijd

Terechte ontheffing voor schadebestrijding smienten

De rechtbank Zwolle heeft de provincie Overijssel in het gelijk gesteld bij de bestrijding van schade aan landbouwgewassen door smienten in delen van Overijssel. Een ontheffing om smienten door wildbeheereenheden te mogen verjagen met behulp van afschot is door de...

BIJ12 Faunazaken – schadecijfers 2019

BIJ12 Faunazaken regelt namens de 12 provincies in Nederland de taxatie en uitbetaling van bedrijfsmatige faunaschade in de landbouw. Het overzicht van 2019 in Overijssel staat hier.

Fauna-app maakt melden van faunaschade stuk eenvoudiger

LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige plaatsbepaling. 1. Waarom...

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 25-05-2020 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing. Lees hier de nieuwe Wnb vergunning. A&W rapport 1917

Wildschade: meld het altijd!

Heb je als agrariër last van wildschade? Meld het altijd. Ook als de schade klein is, is dat belangrijk. Vele kleine maken immers weer één grote. Zie:  https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/faunaschade/nieuws/2016/06/17/wildschade-meld-het-altijd

Terechte ontheffing voor schadebestrijding smienten

De rechtbank Zwolle heeft de provincie Overijssel in het gelijk gesteld bij de bestrijding van schade aan landbouwgewassen door smienten in delen van Overijssel. Een ontheffing om smienten door wildbeheereenheden te mogen verjagen met behulp van afschot is door de...