Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel van de afgelopen jaren. Met dit verslag wil het bestuur van FBE Overijssel inzicht geven in de bestuurswerkzaamheden en verantwoording afleggen over de uitvoering van het Faunabeheerplan gedurende deze periode.