Wildbeheereenheden

Geeft uitvoering aan het vastgestelde faunabeheerplan

Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders, die uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan. Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren, en jacht.

Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden voldoen.

Overzicht WBE’s in Overijssel

Per 23 januari 2021

In provincie Overijssel zijn momenteel 32 wildbeheereenheden actief. De verschillende WBE’s in Overijssel zijn zichtbaar op het kaartje. Door met de muis op een WBE in het kaartje te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende WBE (indien beschikbaar).