Faunaschade

Wanneer is er sprake van Faunaschade

Door het telen van producten of het houden van dieren buiten is er altijd een risico dat schade van buitenaf wordt aangericht. Dit risico is onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij schades tot €5.000 geldt een eigen risico van €250, daarboven is het 5% van de getaxeerde schade. Tegemoetkomingen lager dan €50 worden niet uitgekeerd.

Voordat schade wordt uitgekeerd dient de aanvrager preventieve maatregelen te hebben genomen, zoals beschreven in de Faunaschade preventiekits.

Voor sommige soorten die in het geheel niet mogen worden bestreden – zoals ganzen in daartoe aangewezen rust- of fourageergebieden –  wordt 100% van de schade uitgekeerd. In geval van kwetsbare gewassen of dieren kan een verhoogd eigen risico gelden. De site van het BIJ12 Faunazaken biedt uitgebreide informatie over de afhandeling van schademeldingen.

Wat doet u als u schade heeft

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren, dan kunt u dit (gratis) melden op:

    Een aanvraag tegemoetkoming faunaschade kan worden ingediend bij BIJ12 Faunazaken, via de website mijnfaunazaken.nl.

    Bekijk ook de factsheets

    Op deze website staan factsheets per relevante diersoort. Met deze factsheets worden ontwikkelingen met betrekking tot aantallen, het belang (schade en aanrijdingen) en beheer (afschot en nestbehandelingen) bijgehouden en geprojecteerd via grafieken, tabellen en op kaarten.