Ontheffingen

Op grond van het Faunabeheerplan zijn de volgende ontheffingen aan de FBE verleend:

Wnb vergunning (gebiedsbescherming) voor het gebruik van de ontheffing overwinterende ganzen
Let op, deze vergunning is per 29 november 2022 vernietigd.
Per 29-11-2022 is de last onder dwangsom (LOD) van toepassing

Wnb vergunning (gebiedsbescherming) voor het gebruik van de ontheffing overzomerende ganzen
Let op, deze vergunning is per 15 MAART 2023 vernietigd.
Per 15 maart 2023 is de last onder dwangsom (LOD) van toepassing