Fauna-app maakt melden van faunaschade stuk eenvoudiger

15 februari 2020

LTO Noord ontwikkelde in regio Oost een mobiele versie van de website waar boeren faunaschade kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: van 42 muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige plaatsbepaling.

1. Waarom was een mobiele versie nodig?

Het melden van faunaschade is belangrijk om inzichtelijk te krijgen in welke mate en door welke dieren dit wordt veroorzaakt. Het was altijd behoorlijk complex, omdat er alleen een desktopversie van de meldingswebsite bestond. Om een schademelding in te voeren, waren 42 muisklikken nodig. Op een pc al veel werk, op een smartphone haast ondoenlijk. In de praktijk bleek daarom ook dat veel boeren de moeite niet namen om de schade te melden.

2. Hoe werkt de nieuwe app?

Een boer die faunaschade ziet, kan direct ter plekke of op een later moment de schade opgeven. Daarvoor is het proces teruggebracht tot onder de tien handelingen. Gebruikers kunnen nauwkeurig de exacte locatie van de schade doorgeven dankzij gps. Dit is belangrijk voor de verdere schadeafhandeling.

Vooralsnog is het een mobiele website en geen daadwerkelijke app. Gebruikers kunnen een snelkoppeling maken van de website, zodat deze makkelijk oproepbaar is.

3. Is de mobiele site al live?

Ja, deze is te vinden via mobiel.faunaschade.nl. De afgelopen periode is de applicatie getest door zo’n dertig boeren, onder wie de faunaportefeuillehouders van lokale LTO Noord-afdelingen in regio Oost.

Overigens spreken de makers niet van een testgroep, zij noemen het een ‘soft launch’, waarbij de applicatie gelanceerd is zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven. De komende tijd komt er wel meer aandacht voor de toepassing.

4. Welke feedback gaven de gebruikers?

In de provincie Gelderland is het aantal meldingen van faunaschade de laatste tijd zichtbaar omhooggegaan, al is niet met zekerheid te zeggen of dit is dankzij de mobiele applicatie.

Veel gebruikers zouden graag zien dat de mobiele site ook het platform wordt waar je tegemoetkomingen voor faunaschade kunt aanvragen. Dit is geen gemakkelijke opgave, omdat de regelgeving regelmatig verandert en bovendien per provincie verschilt.

5. Hoe ziet de verdere ontwikkeling eruit?

In de toekomst moet het een tool worden die niet alleen voor regio Oost bedoeld is, maar voor boeren en bijvoorbeeld jagers in het hele land.

BIJ12 lanceerde onlangs een nieuw registratiesysteem voor tegemoetkomingsaanvragen. Een de door LTO Noord ontwikkelde applicatie sluit niet aan en staat los van MijnFaunazaken (www.mijnfaunazakenbij12.nl).

<em>Let op: voor het gebruik van de faunaschade app bent u uw inloggegevens van <a href=”http://www.faunaschade.nl/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>www.faunaschade.nl</a> nodig. Als u nog geen inlog heeft aangemaakt, kunt u dat via www.faunaschade.nl doen. In onderstaande handleiding wordt uitgelegd hoe u de faunaschade app kunt gebruiken.</em>

Uitleg hoe gebruik ik de schade app
LTO Noord Fondsen heeft hier financieel aan bijgedragen.

Verder nieuws

BIJ12 Faunazaken – schadecijfers 2019

BIJ12 Faunazaken regelt namens de 12 provincies in Nederland de taxatie en uitbetaling van bedrijfsmatige faunaschade in de landbouw. Het overzicht van 2019 in Overijssel staat hier.

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 25-05-2020 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing. Lees hier de nieuwe Wnb vergunning. A&W rapport 1917

Bevoegdheden van provincies inzake jacht

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de provincies ten aanzien van de jacht. Deze vragen kwamen voort uit de verschillen in uitleg t.a.v. de tekst in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De staatssecretaris van Economische Zake heeft bij...

Wildschade: meld het altijd!

Heb je als agrariër last van wildschade? Meld het altijd. Ook als de schade klein is, is dat belangrijk. Vele kleine maken immers weer één grote. Zie:  https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/faunaschade/nieuws/2016/06/17/wildschade-meld-het-altijd

Terechte ontheffing voor schadebestrijding smienten

De rechtbank Zwolle heeft de provincie Overijssel in het gelijk gesteld bij de bestrijding van schade aan landbouwgewassen door smienten in delen van Overijssel. Een ontheffing om smienten door wildbeheereenheden te mogen verjagen met behulp van afschot is door de...

BIJ12 Faunazaken – schadecijfers 2019

BIJ12 Faunazaken regelt namens de 12 provincies in Nederland de taxatie en uitbetaling van bedrijfsmatige faunaschade in de landbouw. Het overzicht van 2019 in Overijssel staat hier.

Nieuwe Wnb vergunning

Voor het gebruik van de ontheffing ganzen nabij een aantal Natura 2000 gebieden is per 25-05-2020 een nieuwe Wnb vergunning van toepassing. Lees hier de nieuwe Wnb vergunning. A&W rapport 1917

Bevoegdheden van provincies inzake jacht

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de provincies ten aanzien van de jacht. Deze vragen kwamen voort uit de verschillen in uitleg t.a.v. de tekst in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De staatssecretaris van Economische Zake heeft bij...

Wildschade: meld het altijd!

Heb je als agrariër last van wildschade? Meld het altijd. Ook als de schade klein is, is dat belangrijk. Vele kleine maken immers weer één grote. Zie:  https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/faunaschade/nieuws/2016/06/17/wildschade-meld-het-altijd

Terechte ontheffing voor schadebestrijding smienten

De rechtbank Zwolle heeft de provincie Overijssel in het gelijk gesteld bij de bestrijding van schade aan landbouwgewassen door smienten in delen van Overijssel. Een ontheffing om smienten door wildbeheereenheden te mogen verjagen met behulp van afschot is door de...