1. Start
  2. /
  3. Factsheets
  4. /
  5. Factsheet – Overwinterende Brandgans

Factsheet – Overwinterende Brandgans

Brandgans

Branta Leucopsis

De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters meer dan 800.000 exemplaren, overeenkomend met 80% van de flyway-populatie.

De verspreiding bleef tot rond 1990 sterk beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied. Daarna veroverde de Brandgans ook het binnenland. Hier neemt hij, in tegenstelling tot de kustgebieden, ook recent nog toe. Piekaantallen in het binnenland worden doorgaans in de nawinter geteld. Koud winterweer leidt tot enige herverdeling binnen ons land: relatief lage aantallen in Noord-Nederland en relatief hoge aantallen in het zuidelijk deel. 

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670).

Aantallen en spreiding in overijssel

Overwinterende brandgans

Aantallen totaal en per jaar

Aantallen en spreiding per WBE

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
15Heeten81020
43Lonneker Losser602046
46Holten30
57IJssellanden3192.5721.4651.387
66Hof van Twente9222220035
108N-O Twente2082
125Jachtvereniging Kampen1.8401.03710.6101.630
128Twickel40
151IJsselstreek-Salland6687043.011221
152ZO Twente8182
157Lemelerberg
162West Twente7385258211
186Hugale16
229Noorder Vechtlanden547110
232Salland-Midden454
240Dinkelstreek
254Reestgebied3
268Zenderen15111214
282D Oldematen27447365236
289Koerkamp56020
290Tubbergen8
304Vechtstroom8463116
307Sallandse Heuvelrug
317Ommen Den Ham30
321Steenwijkerwold2670
330Vriezenveen2516962
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden186024
363Noord Westhoek2.1581.2761.689372
375t Achterveld
388Weerribben293157
396Tussen Vecht en Dedemsvaart326
402Zuider Vechtlanden6
Totaal6.2276.1706.27518.9874.397

Belang in overijssel

Schade overwinterende brandgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende brandgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

display-map id=”8519″]

Schade per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
15Heeten
43Lonneker Losser
46Holten
57IJssellanden2.8328.5541781336.787
66Hof van Twente
108N-O Twente
125Jachtvereniging Kampen10.95711.9778382.9942.957
128Twickel0
151IJsselstreek-Salland6.5752.026753154856
152ZO Twente
157Lemelerberg
162West Twente
186Hugale
229Noorder Vechtlanden
232Salland-Midden
240Dinkelstreek
254Reestgebied
268Zenderen
282D Oldematen8353.626157374
289Koerkamp
290Tubbergen
304Vechtstroom
307Sallandse Heuvelrug
317Ommen Den Ham
321Steenwijkerwold1.5251.300
330Vriezenveen
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden
363Noord Westhoek2.6634.0805.20644823.403
375t Achterveld
388Weerribben4803.85616.261
396Tussen Vecht en Dedemsvaart
402Zuider Vechtlanden
Totaal24.34235.6447.1313.72951.938

Beheer in overijssel

Afschot overwinterende brandgans

Het beheer van overwinterende brandganzen in Overijssel wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

Afschot per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20192020202120222023
15Heeten
43Lonneker Losser
46Holten
57IJssellanden10696476547
66Hof van Twente7
108N-O Twente
125Jachtvereniging Kampen7899327285114
128Twickel5
151IJsselstreek-Salland2024213822
152ZO Twente71
157Lemelerberg
162West Twente7
186Hugale
229Noorder Vechtlanden331
232Salland-Midden3
240Dinkelstreek
254Reestgebied
268Zenderen3
282D Oldematen763101
289Koerkamp
290Tubbergen
304Vechtstroom2
307Sallandse Heuvelrug
317Ommen Den Ham
321Steenwijkerwold47104
330Vriezenveen
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden28
363Noord Westhoek6550103927
375t Achterveld
388Weerribben3516
396Tussen Vecht en Dedemsvaart2
402Zuider Vechtlanden
Totaal279295418465244

Overzicht

Totalen overwinterende brandgans

Totalen overwinterende brandgans

Totalen op basis van index (2019 = 100)